0

سبد خرید شما خالی است

ادامه خرید جمع کل: 0 (ریال)

قله شادي

در اين سرگرمي بازيکنان با انداختن تاس، مهره خود را حرکت مي دهند و با آوردن عدد شش مي توانند پولک تصوير ابزار کار را با پولک شغل مناسب، هماهنگ کنند و مهره خود را جا به جا کنند. بازيکني که زودتر با آوردن عدد مناسب به بالاترين خانه صفحه بازي برسد برنده بازي است. گروه سني اين بازي 5 سال به بالا است. هدف از اين سرگرمي آشنايي با مشاغل گوناگون و ابزارهاي مرتبط آن ها، ايجاد رقابت و نشاط بين بازيکنان و آموزش رعايت قانون در فعاليت هاي گروهي است. محتويات آن شامل صفحه بازي، 14 تصوير ابزار کار، 14 تصوير کيمدي در لباس مشاغل گوناگون، 4 عدد مهره، 1 عدد تاس و راهنماي بازي مي باشد.

به اشتراک بگذارید

توضیحات

خريد اسباب بازي، سرمايه گذاري براي آينده کودک شماست، پس در سرمايه گذاري خود دقت نماييد.

همه والدين نگران موفقيت فرزندان خود در آينده هستند و متخصصين معتقدند بستر اين موفقيت از دوران کودکي شکل مي گيرد. بازي هاي دوران کودکي زمينه ساز پرورش خلاقيت و رشد ذهني کودکان است. مجموعه بازي هاي من و جاني با همين هدف و با همکاري متخصصين اين حوزه طراحي شده است تا کودکان بتوانند با يکديگر و يا با والدين خود بازي کنند.

تمامي اين بازي ها براي کودکان در سنين بالاتر نيز جذاب بوده و حتي بزرگسالان نيز از آن ها استقبال مي کنند. امروزه استفاده ار اين قبيل سرگرمي ها در کافه ها و رستوران هاي کشورهاي اروپايي براي پرهيز از سرگرم شدن با موبايل و تعامل با يکديگر مرسوم گشته است.

به گفته متخصين بازي هاي دو يا چند نفره بويژه با والدين، علاوه بر جنبه هاي آموزشي براي کودکان، آرامش روحي، عاطفي را نيز به همراه دارد، يعني دقيقا برعکس بازي هاي کامپيوتري که خشونت را ترويج مي دهند.

پيشنهاد مي کنيم سرگرمي هاي من و جاني را بعنوان هديه اي براي کودکان و دوستانشان در اعياد و جشن تولدها و يا بعنوان جايزه اي به خاطر کار مثبت و يا آموزش و ايجاد رابطه عاطفي با فرزندانتان انتخاب کنيد.